Nieuwe pleidooien voor ‘laatstewilpil’

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Twee organisaties willen dat er een proef komt met een ‘laatstewilpil’, waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Er is discussie of dat alleen voor ouderen mogelijk moet worden, of ook al vanaf achttien jaar.

Den Haag

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) bepleit een proef waarbij mensen vanaf 75 jaar, nadat ze zijn geweigerd voor euthanasie, zo’n middel kunnen krijgen. Hierbij moet wel controle door een arts plaatsvinden.

De Coöperatie Laatste Wil daarentegen wil een dodelijk middel kunnen verstrekken aan mensen vanaf achttien jaar met een nadrukkelijke doodswens. Zij willen hiervoor waarborgen invoeren, zoals een lidmaatschap van de coöperatie van minimaal drie of zes maanden, en controle bij aflevering van het middel.

Naar aanleiding van de voorstellen, zondagavond …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?