'Nieuwbouw voor vluchtelingen'

DEN HAAG - Als in een gemeente nieuwe woningen worden gebouwd, moet een deel daarvan worden bestemd voor huisvesting van vluchtelingen. Minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) pleitte hier donderdag voor tijdens een overleg met de Tweede Kamer.
Op het moment verblijven ongeveer 8000 vluchtelingen in asielzoekerscentra, terwijl ze al officieel tot Nederland zijn toegelaten. Nawijn wil dat de vluchtelingen zo snel mogelijk na hun toelating tot Nederland beginnen met inburgeringscursussen. Ze kunnen, volgens de huidige regels, pas worden toegelaten tot de cursussen als ze bij een gemeente als inwoner staan ingeschreven. Dit gebeurt pas als ze een eigen huis hebben. De vluchtelingen kunnen de asielzoekerscentra niet verlaten omdat er, volgens Nawijn, een groot tekort is aan geschikte woonruimte. Hij wil hierover overleggen met …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?