'Niet tornen aan recht op euthanasie'

AMSTERDAM - De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vreest een aanscherping van de euthanasiewetgeving als de ChristeUnie zitting neemt in een nieuw kabinet.

Dit blijkt uit een brief die de vereniging aan informateur Wijffels heeft geschreven. Sinds 2002 is het in Nederland wettelijk toegestaan ondraaglijk en uitzichtloos lijden op verzoek van de patiënt te laten beëindigen door een arts. ,,Deze mogelijkheid kan rekenen op een zeer breed maatschappelijk draagvlak en wordt ook internationaal gezien als een waardevolle toetssteen voor legalisering van keuzes rond het levenseinde. Niet alleen zelfbeschikking (van verzoekers) maar vooral ook barmhartigheid (van artsen) staan aan de basis van deze (...) wet'', aldus de NVVE. Anders dan de Chri …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?