Minister gaat zelf oordelen over schoolfusies

DEN HAAG - Scholen die willen fuseren moeten in de toekomst een fusie-effectrapportage (FER) opstellen. Als het medezeggenschapsorgaan van de school het eens is met de fusieplannen, worden deze ter toetsing aan de minister voorgelegd. Dat bleek vrijdag uit het wetsvoorstel dat het kabinet naar de Raad van State stuurt.

Daarmee wil het kabinet onnodige schaalvergroting tegengaan en 'de menselijke maat' bewaren. In de FER moeten noodzaak, alternatieven, kosten, doelen en tijdpad duidelijk worden gemaakt. Gaat de medezeggenschapsraad niet akkoord, dan moet de FER naar bijvoorbeeld een geschillencommissie. Die moet dan oordelen, waarna de minister definitief besluit. De minister vraagt dan ook nog een onafhankelijke commissie om advies. Hij kan zijn toestemming voor een fusie weigeren als blijkt dat de besluitvorming niet zorgvuldig was of als de variatie in het onderwijsaanbod kleiner wordt. In principe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?