Minder regels zorg, onderwijs en wonen

DEN HAAG - De overheid moet een stap terug doen in regulering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale huisvesting. Hier moet meer ruimte ontstaan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit zou de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger ten goede komen. Aldus een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het kabinet.
Het kabinet had bij monde van minister Brinkhorst van Economische Zaken om het standpunt van de raad gevraagd, naar aanleiding van klachten over de kwaliteit van het werk in instellingen in deze sectoren. ,,Als de overheid zich beperkt, ontstaat er meer ruimte voor de professionals in deze branches'', zei SER-voorzitter Herman Wijffels gisteren in Den Haag tijdens een toelichting op het advies.Wijffels constateert dat politiek Den Haag veel algemene regels opstelt die niet per definitie aansluiten bij de praktijk van alledag; vaak is de werkelijkheid overal net iets anders dan de theorie. ,,Ju …
Dit is 31% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?