Meer tijd voor kleine scholen

DEN HAAG - Een te kleine school hoeft de deuren pas te sluiten als die vijf opeenvolgende jaren niet voldoet aan de norm voor het minimum aantal leerlingen.

Een te kleine school hoeft de deuren pas te sluiten als die vijf opeenvolgende jaren niet voldoet aan de norm voor het minimum aantal leerlingen. Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs maakte vandaag bekend dat zij scholen twee jaar extra tijd geeft om een oplossing te vinden. Het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven becijferde onlangs dat voor negenhonderd scholen sluiting dreigt binnen drie jaar. Het aantal leerlingen daalt niet alleen in de bekende krimpregio's Noord-Nederland, Zeeland, Zuid- en Midden-Limburg, maar ook in de rest van het land. Sommige scholen p …
Dit is 54% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?