Meer inzicht nodig in werk politie

DEN HAAG - Een rapport donderdag van de Algemene Rekenkamer over de politie toont aan dat regiokorpsen veel duidelijker moeten maken wat ze precies doen. Ondanks alle inspanningen en investeringen in de politie de afgelopen jaren, is nu niet aan te geven of Nederland daadwerkelijk veiliger is geworden.
Dat komt omdat politiekorpsen de informatie over hun prestaties en resultaten gebrekkig bijhouden. Zo kan de politie niet eens aangeven hoeveel zaken zij met succes afsluit, hoeveel 'blauw' op straat loopt en wat de keuzes zijn voor de inzet van politiemensen. De ministers van justitie en binnenlandse zaken, de politiek en ook de politie zelf vinden dat de informatievoorziening beter moet en kan.Zaterdag sluit het Rijk met de korpsbeheerders een landelijke overeenkomst over taakstellingen voor de komende vier jaar. Voor 1 juli volgen aparte prestatie-contracten met de korpsen zelf. De PvdA vre …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?