Meer informele moslimshuwelijken

DEN HAAG - Binnen moslimkringen komen meer informele huwelijken voor dan gedacht.
Door zulke onofficiële verbintenissen komen vrouwen onder invloed van radicaal-islamitische netwerken. Het gaat vaak om erg jonge vrouwen, die zich vaak tot de islam hebben bekeerd. Dat bleek woensdag uit de vijfde voortgangsrapportage over terrorismebestrijding van de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Johan Remkes (Binnenlandse Zaken). Ze constateren daarin dat het aantal informele islamitische huwelijken toeneemt. Vorig jaar stelden ze al dat in kringen van radicale moslims opvallend veel van dergelijke huwelijken worden gesloten. Het gaat om een soort huiskamerhuwelijken …
Dit is 35% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?