Maatschappelijke stage breed gesteund

APELDOORN - De verplichte maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het breedst gedragen plan van het nieuwe kabinet. Bijna driekwart van de Nederlanders staat achter het plan voor de stage, dat in het regeerakkoord is opgenomen.
Het kabinet streeft ernaar drie maanden maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs verplicht te stellen. Inmiddels hebben een kleine vijfhonderd scholen op vrijwillige basis ervaring met maatschappelijke stages voor leerlingen opgedaan. ,,Het is goed dat de school midden in de samenleving staat, en het is goed dat leerlingen midden in de samenleving staan'', zei staats-secretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) gisteren in Apeldoorn tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst van de protestants-christelijke Besturenraad. In het regeerakkoord is het plan opgenomen jongeren tijdens hun …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?