Kamer wil advies RvS grondwetswijziging

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat de regering advies vraagt aan de Raad van State over de uitleg van een grondwetsartikel (137, vierde lid). De Kamer heeft daartoe gisteren besloten, op initiatief van SGP-kamerlid Van der Staaij. Minister Remkes (BZK) had eerder laten weten een dergelijk advies niet nodig te vinden.
Het gaat om vier wetten uit de periode van paars-II waarvoor grondwetsherziening nodig is. Het betreft de benoeming van de burgemeester, de samenwerkingsschool, tijdelijke vervanging van zieke of zwangere kamerleden en het correctief referendum.Staatsrechtgeleerden als professor Jurgens en Elzinga stelden dat de behandeling van deze voorstellen in 'tweede lezing' had moeten gebeuren in de periode van Balkenende-I. Dat is niet gebeurd. Daarmee is volgens hen het tij verlopen en moet de procedure van grondwetsherziening opnieuw gestart worden.Van der Staaij is tevreden dat de Kamer niet akkoord …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?