Kamer is antenne voor religie kwijt

DEN HAAG - Godsdienstvrijheid is in de Tweede Kamer sinds 1980 steeds vaker een betwiste zaak geworden.

Dat concludeert Marthe Harkema in een masterscriptie voor haar studie politicologie en bestuurskunde aan de Leidse Universiteit. Nederland kende van oudsher een democratisch bestel waarin minderheden de ruimte kregen hun godsdienst of levensbeschouwing niet alleen te uiten maar ook vorm te geven. Het meest bekende voorbeeld is de onderwijsvrijheid, waarbij ouders een grote vrijheid hebben een school te stichten en naar eigen inzicht in te richten. Dat systeem, gebaseerd op principieel pluralisme, is volgens Harkema in verval geraakt. Ze deed, onder meer, kwantitatief onderzoek naar het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?