Kamer: geen info uit GBA naar kerken

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De Tweede Kamer wil dat gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) niet langer worden verstrekt aan kerken.

Den Haag

Een motie van D66 hierover werd dinsdag aangenomen. Via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) krijgen zeven kerkgenootschappen gegevens over bijvoorbeeld verhuizingen vanuit de GBA. Het gaat om de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Vrij-Katholieke Kerk, de Nieuw-Apostolische Kerk en het Leger des Heils.

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya wil dat aan deze praktijk binnen twee jaar een einde wordt gemaakt. Haar motie werd door de meeste fracties in de Tweede Kamer gesteund. Alleen de chr …
Dit is 46% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?