Kabinet verslikt zich in ingewikkeld WAO-dossier

DEN HAAG - Te pas en te onpas onderstreept het kabinet zijn daadkracht door erop te hameren dat het WAO-probleem nu wél wordt aangepakt. ,,Paars schoof het voor zich uit, maar nu wordt de koe bij de horens gevat,'' zei premier Balkenende na zijn aantreden.
Door al die krijgshaftige taal heeft dit kabinet een geslaagde invoering van het nieuwe WAO-stelsel tot een prestigekwestie gemaakt. Maar nu alles al zo'n beetje klaar had moeten zijn, blijkt er nog angstig veel niet geregeld.De hoofdlijnen van het nieuwe stelsel werden vier jaar geleden uitgedacht door de huidige justitieminister Donner, die destijds de opdracht kreeg een nieuw WAO-stelsel te ontwerpen dat kon rekenen op draagvlak. Samen met vertegenwoordigers van alle grote partijen, vakbeweging en werkgeversorganisaties kwam hij tot een stelsel waarbij alleen mensen die echt niet meer konde …
Dit is 12% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?