Kabinet: advies kinderopvang

DEN HAAG - Het kabinet vraagt nog advies aan de Onderwijsraad en het Centraal Planbureau (CPB) over kinderopvang op scholen voordat dit per 1 januari 2007 ingevoerd wordt. Als uit de adviezen blijkt dat er nog te veel obstakels zijn, kan de kinderopvang in 2007 ook in stappen gestalte krijgen.
De ministerraad heeft gisteren ingestemd met voorstellen van de ministers Van der Hoeven (Onderwijs) en De Geus (Sociale Zaken) over de voor- en naschoolse opvang. Het CPB gaat in kaart brengen hoeveel het plan kost, hoeveel personeel er nodig is en wat de gevolgen zijn voor de omvang van de kinderopvang. De Onderwijsraad kijkt ook naar eventuele aanpassing van schoolgebouwen, schoolpleinen en het personeel.In april volgend jaar wil het kabinet met een definitief plan komen. Voorafgaand zal minister Van der Hoeven ook met ouder- en kinderopvangorganisaties overleggen. Vice-premier Zalm zei gis …
Dit is 18% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?