Immigratie en asiel: echte vluchteling blijft welkom

DEN HAAG - Sleutelwoord in de immigratiebegroting 2012 is 'aanscherping'. Aanscherping van asielprocedures, aanscherping van grenstoezicht. De instroom van migranten met weinig perspectief moet zo worden beperkt.

Als je wil dat er maatschappelijk draagvlak is voor immigranten, stelt minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel, vereist dat strenge en duidelijke procedures. 'Ook mag er geen twijfel over bestaan dat deze regels worden gehandhaafd.' De komst van migranten die de Nederlandse kenniseconomie versterken wordt gestimuleerd. En, benadrukt de minister: 'Echte vluchtelingen zijn en blijven welkom.' Uitgangspunt is wel dat de toegang tot Nederland er alleen is voor wie mee wil en mee kan doen. Nieuwkomers moeten de Nederlandse taal spreken, zelfstandig wonen, in hun eigen levensonderhoud …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?