'Ik wantrouw de Haagse beleidswerkelijkheid'

AMSTERDAM - ,,Een populistische correctie op de politiek acht ik noodzakelijk en wenselijk. Gebeurt dat niet dan dreigt de kloof tussen gewone burgers en de Haagse politiek tot gevaarlijke proporties uit te groeien.'' Deze stelling komt uit de mond van Ren Cuperus, medewerker van de denktank van de PvdA, de Wiardi Beckmanstichting (WBS).
Cuperus is niet zo maar tot zijn opmerkelijke visie gekomen. Hij maakte diepgaand studie van het fenomeen van het populisme (*). Cuperus is ook de auteur van het geruchtmakende evaluatierapport-De Boer, na de ongekende nederlaag van de PvdA op 15 mei 2002, 'De kaasstolp aan diggelen'. Grondige herbezinning op de eigen uitgangspunten ,n de stijl van werken is voor de PvdA noodzaak, meent Cuperus. Om die reden is hij er niet rouwig om dat zijn partij die krachttoer in de oppositie mag verrichten. Voordat de PvdA'er zijn duiding geeft van de Nederlandse variant van het populisme, onder aanvoering …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?