Hamer: AOW-advies SER is bindend

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende en fractieleider Mariëtte Hamer van de PvdA in de Tweede Kamer zijn het oneens over de vraag wat het kabinet moet doen met een gezamenlijk advies van werkgevers en de vakbeweging over verhoging van de AOW-leeftijd.

Hamer zei vrijdag dat een unaniem advies met een alternatief voor de verhoging naar 67 jaar wat haar betreft bindend is. ,,Daar ben ik het niet mee eens. Het heeft het karakter van een zwaarwegend advies. Niets meer en niets minder, reageerde Balkenende. Hij zei ervan uit te gaan dat coalitiepartners CDA, PvdA en ChristenUnie zijn aan te spreken op gemaakte afspraken. Dit voorjaar sprak het kabinet met de drie fractieleiders van de regeringspartijen af de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Werkgevers, vakbonden en deskundige kroonleden in de Sociaal-Economische Raad (SER) kreg …
Dit is 21% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?