‘Halveren collegegeld helpt weinig’

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het kabinet gaat er te gemakkelijk van uit dat meer jongeren gaan studeren als het wettelijk collegegeld wordt gehalveerd. Het zou een voorstel van die strekking beter moeten onderbouwen.

Den Haag

Dat schrijft de Raad van State in een advies. Door studenten in hun eerste studiejaar minder collegegeld te laten betalen, wil het kabinet de drempel verlagen voor jongeren om een studie te gaan volgen. Dat geldt in het bijzonder voor de lerarenopleidingen, waar studenten zelfs twee jaar korting krijgen. Daarmee zou de maatregel ook helpen het lerarentekort terug te dringen. De Raad van State wijst er evenwel op dat slechts een beperkte groep niet gaat studeren vanwege de studiekosten. Een verlaging van het collegegeld voor alle studenten betekent dat een groot deel van het geld dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?