Groningen krijgt 1,5 mln extra

GRONINGEN - De provincie Groningen krijgt 1,6 miljoen euro extra van het Rijk voor de restauratie van Rijksmonumenten. Als enige provincie in Nederland tekende Groningen bezwaar aan tegen een korting op het restauratiebudget door het ministerie van OCW.
Dat bezwaarschrift is gegrond verklaard, liet een woordvoerder van de provincie gisteren weten.

Het provinciebestuur van Groningen zorgt voor de verdeling van rijksbudgetten voor 23 Groningse gemeenten in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten (BRRM).

Het Rijk verlaagde het budget in 2002. Daarbij stelde de staatssecretaris van OCW de restauratiebudgetten voor 2008, 2009 en 2010 lager vast dan er volgens berekening van de provincie Groningen nodig was. Dat was voor Gedeputeerde Staten reden bezwaar in te dienen bij het ministerie.

Dit is 67% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?