Groep van 26.000 bestaat niet meer

DEN HAAG - Voor een grote groep asielzoekers gloort sinds de verkiezingen de hoop dat zij hier alsnog mogen blijven. In de nieuwe Tweede Kamer is een nipte meerderheid - 76 tegen 74 stemmen - voorstander van een generaal pardon voor asielzoekers die al voor 2001 in Nederland waren. Maar om hoeveel mensen gaat het eigenlijk?
De 26.000 gezichten bestaan niet meer. Wie spreekt over deze groep vluchtelingen, kan het nu beter hebben over de groep van 9680, of de club van 7730 en de vereniging van 5000. Dat zit zo: het kabinet-Balkenende II wilde in 2003 schoon schip maken met de lange lijst van asielzoekers die voor 1 april 2001 naar Nederland kwamen, maar nog steeds in afwachting waren van een definitief besluit over hun verblijfsvergunning. De vertraging in de afhandeling van hun zaak was voor een belangrijk deel veroorzaakt door bureaucratie, grote achterstanden bij de immigratiedienst IND en de rechtbanken, én …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?