Goed peuterbeleid steden

DEN HAAG - De vier grote steden doen het niet slecht als het om voor- en vroegschoolse educatie gaat. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs in een donderdag verschenen rapport vastgesteld.
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) nam het rapport in Den Haag in ontvangst. Het rapport is opgesteld op verzoek van de G4, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en het ministerie van OCW. Voor- en vroegschoolse educatie beogen taalachterstanden zo vroeg mogelijk te bestrijden en de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. De steden doen dat onder meer door gerichte programmas aan te bieden aan 2- en 3-jarigen in peuterspeelzalen (voorscholen) en kinderdagverblijven. Door ervoor te zorgen dat deze programmas ook in groep 1 en 2 van de basisschool (de vroegschool …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?