Gemengde reacties op nieuw onderwijsplan

RIJSWIJK - Het voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs om het toekennen van extra geld aan basisscholen niet te baseren op het aantal allochtone en autotochtone leerlingen is gisteren met gemengde reacties ontvangen.
De grote steden menen dat het voorstel nadelig uitpakt voor de zwarte scholen. De plattelandsprovincies hopen met het geld de leerachterstand weg te kunnen werken.Minister Van der Hoeven wil af van de bevoorrechting van de scholen met veel allochtone leerlingen. Volgens de zogeheten gewichtenregeling krijgen die zwarte scholen bijna twee keer zoveel geld als een gemiddelde autochtone school. De wijziging, die morgen in het kabinet wordt besproken, komt ten goede aan de scholen met veel autochtone achterstandsleerlingen.De minister stelt geen extra geld beschikbaar voor de regeling. Het huidige …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?