Geen onderzoek naar Vinex-lokaties

DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zal geen nader onderzoek naar Vinex-lokaties doen.
Dit heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken aan de Tweede Kamer meegedeeld.

De Kamer had in de nasleep van de parlementaire enquàte naar bouwfraude op nader onderzoek aangedrongen, omdat sprake zou zijn van prijsopdrijving in de grote nieuwbouwwijken. De NMa heeft in vooronderzoeken geen aanwijzingen gevonden, die een nieuw mededingingsrechtelijk onderzoek rechtvaardigen, aldus de minister.

Wel voert het ministerie van Vrom een ,,beleidsmatig'' onderzoek uit naar concurrentie op zogeheten ontwikkelingslocaties.

Dit is 95% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?