Geen medeplichtigheid dominee bij illegaliteit

DEN HAAG - Mensen die hulp verlenen aan illegalen mogen daardoor niet medeplichtig worden aan een misdrijf.
De ChristenUnie heeft daarover een amendement ingediend, en zal daarvoor vandaag steun proberen te verwerven bij een hoorzitting over de strafbaarstelling van illegaliteit. Volgens het huidige kabinetsvoorstel kunnen bijvoorbeeld dominees, pastoors, onderwijzers, artsen, de mensen die betrokken zijn bij de Vluchtkerk en anderen die illegalen bijstaan, medeplichtig worden aan een misdrijf. Vreemdelingen die twee keer een boete hebben gehad voor hun illegale verblijf in Nederland, worden volgens het wetsvoorstel gezien als schuldig aan een misdrijf. Wie die illegalen helpt, wordt zodoende me …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?