Friese gemeenten willen fuseren

SNEEK - De vijf Friese gemeenten Sneek, Bolsward, Nijefurd, Wûnseradiel en Wymbritseradiel willen fuseren. De gemeenteraden stemden alle in met het voorstel.

De nieuwe gemeente, die er per 1 januari 2011 zou moeten zijn, telt ruim 80.000 inwoners. Het herindelingsadvies gaat eerst naar het provinciebestuur, dat het vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken stuurt. Die moet er een wetsvoorstel van maken. De Tweede en Eerste Kamer moeten er dan nog mee akkoord gaan. De nieuwe gemeente krijgt de voorlopige naam Zuidwest-Friesland. Met het herindelingsproces is begonnen na een advies van een commissie onder leiding van Harm Bruins Slot. Die adviseerde vorig jaar over deze herindeling. Gaasterlƒn-Sleat hoorde in het originele plan ook …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?