Europa zet streep door Kyoto-doel

BRUSSEL/DEN HAAG - Europa streeft niet langer naar 60 tot 80 procent beperking van broeikasgassen in 2050. De staats- en regeringsleiders van de EU hebben dat doel gisteren geschrapt uit de conclusies van de tweedaagse EU-top.
De doelstelling voor de verminderde uitstoot in ontwikkelde landen ging de meeste landen te ver. Wel blijft men streven naar 15 tot 30 procent daling in 2020, vergeleken met 1990. De Europese Unie heeft wel opnieuw gesteld dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 2 graden. Een hogere temperatuur zou grote onherstelbare schade toebrengen aan de aarde.De milieuministers van de 25 EU-landen hadden twee weken geleden nog unaniem aangedrongen op het milieudoel voor 2050. Ze vonden dat een passend vervolg op het zogeheten Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt. In het protocol verplichten …
Dit is 17% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?