EPD onder vuur

DEN HAAG - Onder huisartsen groeit het gemor over het vernieuwde elektronisch patiëntendossier (EPD). Een deel van de leden van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) keert zich vanavond op de ledenvergadering tegen het dossier.

Een andere huisartsenclub, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, stapt naar de rechter om de uitwisseling van patiëntgegevens alsnog tegen te houden. Deze artsen vinden dat het systeem niet strookt met hun beroepsgeheim en dat patiënten en huisartsen niet goed geïnformeerd worden over wat deelname aan het EPD inhoudt. De stemming binnen de LHV gaat vanavond formeel over de vergoeding die huisartsen krijgen voor aansluiting op het EPD. De vereniging heeft hierover een pakket afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Niet alle huisartsen zijn daar tevreden over. Maar er zijn er ook …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?