Eerste Kamer prijst jubilaris Schuurman

DEN HAAG - ,,Egbert Schuurman is een man van reflectie. Hij wil niet meezingen in het koor dat de waan van de dag bezingt. Dat heeft hij bewezen in en buiten de Eerste Kamer.'' Aldus gisteren de loftuiting van premier Jan Peter Balkenende, tijdens de bijzondere zitting van de Eerste Kamer ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de fractievoorzitter van de ChristenUnie.

De premier wenste de jubilaris toe dat hij in de Senaat nog lang zijn bijdrage mag leveren en wenste hem Gods zegen toe. Ook de voorzitter van de Eerste Kamer Yvonnen Timmerman-Buck sprak Schuurman toe. Ze wees op het unieke feit dat een senator een kwarteeuw fractievoorzitter is. In zijn dankwoord ging Schuurman daar op relativerende wijze op in. ,,Als lid van een eenmansfractie ben je al gauw voorzitter, dat is niet om dat feit weg te schuiven, maar juist om het bijzondere te onderstrepen.'' In de toespraken van Balkenende en Timmerman-Buck werd ook stilgestaan bij Schuurmans opkomen voo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?