Een nieuwe wereldorde in de maak

Een kunstwerk van Anish Kapoor, Cloud Gate, in Chicago, van roestvrij staal dat de stad weerspiegelt. Op de foto het logo van de Verenigde Naties. Politiek
Een kunstwerk van Anish Kapoor, Cloud Gate, in Chicago, van roestvrij staal dat de stad weerspiegelt. Op de foto het logo van de Verenigde Naties. | beeld ap / Charles Rex Arbogast
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het staat hoog op de agenda van de Verenigde Naties: een Nieuwe Wereldorde voor de mensheid. Moet ons dat de stuipen op het lijf jagen? Nogal wat christenen die veel met ‘de eindtijd’ bezig zijn, vinden van wel.

vrede, gelijkheid

Als aanzet voor een nieuwe wereldorde voor de mensheid hebben de Verenigde Naties onder meer het volgende uitgesproken:

vrede en veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten zijn de pijlers van het systeem van de Verenigde Naties;

diepe zorg over de hardnekkige en grote ongelijkheid tussen arm en rijk, zowel tussen als in landen, en de negatieve gevolgen daarvan op de ontwikkeling van mensen over de hele wereld;

de binnenlandse economie van landen is sterk afhankelijk van de wereldeconomie, zodat daarin maatregelen moeten worden genomen om armoede te bestrijden;

goede politiek, goed bestuur op alle niveaus en de rechtstaat zijn essentieel voor investeringen en ontwikkeling;

er moet prioriteit worden gegeven aan de mensen in ontwikkelende landen;

nadruk op het grote belang van onderwijs en de vrije toegang daartoe;

van de lidstaten wordt gevraagd, te zorgen voor een algemene toegang tot gezondheidszorg;

de lidstaten dienen te zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, bijzondere aandacht voor sociaal zwakkeren en universele toegang tot basale sociale opvang. Daarbij moet er bijzondere aandacht zijn voor hen die leven in armoede of in een kwetsbare positie verkeren.

Komende maand vergaderen de Verenigde Naties. Een van de eerste agendapunten roept meteen argwaan op. In bladen en op websites van conservatieve en christelijke groeperingen in de Verenigd Staten lees je waarschuwingen als: ‘Er is nu onweerlegbaar bewijs dat de VN officieel werken aan een Nieuwe Wereldorde. Bewaar en deel deze informatie!’ En: ‘Dit is een onbeschaamd initiatief dat streeft naar ultieme onderworpenheid.’

Wat de VN aankaarten, roept inderdaad vragen op. Onder agendapunt A voor de openingsvergadering van 12 september staat namelijk dit: ‘De rol van de Verenigde Naties in het oprichten van een nieuwe wereldwijde orde voor de mensheid.’ Die wereldorde moet staan voor zaken als ‘bestrijden van de grote ongelijkheid in en tussen landen’.

De woorden passen een-op-een bij een reeks doemscenario’s over de ware aard van de Verenigde Naties, opgericht in 1945, waarvan nu bijna alle landen op aarde lid zijn. Al vanaf het begin zien sommigen de VN als een instrument van duistere machten die de wereldbevolking willen controleren. Er spelen verwachtingen in mee over ‘de eindtijd’, afgeleid uit het Bijbelboek Openbaring.

‘Een lang verkondigde complottheorie blijkt opnieuw de waarheid te zijn’, constateert The Christian Truther, die zich met een website en Youtubekanaal veel met de eindtijd bezighoudt. ‘De officiële plaats van deze ideologie brengt de wereldwijde samenzwering aan het licht van wereldleiders en een selecte groep van overheidsmedewerkers om een Nieuwe Wereldorde te vormen.’

Dat zal dan een communistische wereldorde zijn, denkt deze website, net als het tijdschrift The New American, waaraan onder meer de voormalige onafhankelijke presidentskandidaat Ron Paul meewerkt. De VN-agenda is niets anders dan ‘een recept voor wereldwijd socialisme’, schrijft The New American in het eerste augustusnummer. ‘De VN en de autocratische regimes die er lid van zijn, hebben grote plannen voor je leven, je kinderen, je land en je wereld.’

Tim Lahaye

Conservatief-christelijke groeperingen zien er een duidelijk antichristelijke opzet in. ‘Dit plan bevat alles wat nodig is om de wereld volledig te overheersen en de weg te banen voor de Antichrist’, waarschuwt de Prophetic Observer. Dat blad staat in de lijn van de bekende evangelische schrijver en voorganger Tim LaHaye; zijn boeken van de serie De laatste bazuin waren absolute christelijke bestsellers, ook in Nederland. Centraal in de opvattingen van LaHaye en andere charismatische evangelisten in de Verenigde Staten, staat de komst van een antichristelijke wereldmacht, die ‘ieder spoor van christendom’ wil uitwissen. De nieuwe wereldorde die op de agenda van de VN staat, is precies dát plan, waarschuwt een reeks Amerikaanse christelijke media en websites.

In Nederland kun je dergelijke signalen verwachten bij stichting Het Zoeklicht, die profetisch wil zijn en ‘de tekenen der tijden’ precies wil duiden. Feike te Velde van Het Zoeklicht reageert echter iets voorzichtiger. ‘Je moet wel de doorgaande lijn in het oog houden’, zegt hij. ‘Door de hele Bijbel heen vinden we de strijd tussen God en de duivel om het bezit van de aarde. De volkerenwereld en hun leiders (de koningen der aarde) spannen samen tegen de HERE en zijn Messias. Dat zie je in de VN. Langs die weg wordt een poging ondernomen om het christendom en Israël aan de kant te schuiven. De agenda van de ‘nieuwe wereldorde voor de mensheid’ past daarbij. Er zit dus ergens wel een kern van waarheid in de gedachte achter die samenzweringstheorieën, hoe spectaculair ze soms ook kunnen ontsporen.’

ongelijkheid

De plannen achter die ‘Nieuwe Wereldorde voor de mensheid’ passen inderdaad bij een bredere agenda van de VN, blijkt uit achterliggende resoluties, zoals de officiële besluiten van de Verenigde Naties heten. Al vanaf 2000 spreken de VN erover, op initiatief van Guyana. De meest inhoudelijke resolutie dateert uit 2014 en heeft ook de steun van de Europese Unie voor ‘de sterke nadruk op de ongelijkheid’ in de wereld.

De nieuwe wereldorde moet streven naar meer gelijkheid, valt in de resoluties te lezen, via economisch beleid en internationale samenwerking. De ‘bijzondere noden van mensen in ontwikkelende landen’ moeten in het centrum van de aandacht staan en de overal voorkomende ongelijkheid dient te worden bestreden.

Er zijn sterke verbanden met de VN-doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde tegen te gaan; en in de ‘VN-agenda 2030’, met als slogan: ‘Onze wereld omvormen: de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling.’

In Europa komen de gebruikte termen meestal positief over, ook onder christenen. Maar in de Verenigde Staten gaan de nekharen overeind staan. Grote media, als de Wallstreet Journal, hebben het over ‘het temmen van de VN’. Paul McGuire, commentator bij Fox News en soms ook CNN, ziet in de VN-plannen een poging van ‘machtige globalisten in onze wereld, zoals de Rothschilds, de Rockefellers, Kissinger, Soros, enzovoorts, om het wereldwijde financiële systeem en de wereldpolitiek te manipuleren om zo een nieuwe internationale orde te scheppen’ (geciteerd in Christian Today). Ron Ross van de internationale zender United Christian Broadcasters ziet er ‘het teken van het beest’ uit Openbaring in, dat alle volken op aarde zullen volgen.

kinderspel

De werkelijkheid in de vergaderzaal van de Verenigde Naties is een stuk banaler. De ‘nieuwe wereldorde voor de mensheid’ had allang besproken moeten worden – maar omdat er andere, dringender zaken zijn, wordt het agendapunt telkens doorgeschoven.

Toch komt er wel degelijk een nieuwe wereldorde aan, met grote verschuivingen. Dat melden althans twee mannen die het kunnen weten: Sergei Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken van Rusland en Xi Jinping, president van China. Vergeleken bij wat zij stellen, is het agendapunt van de VN kinderspel.

Lavrov, al dertien jaar minister van Buitenlandse Zaken onder president Putin, riep tijdens de laatste veiligheidsconferentie in München op tot ‘een postwesterse wereldorde waarin ieder land wordt bepaald door de eigen soevereiniteit’. ‘Sergei Lavrov formuleerde zijn opmerkingen op een erg simpele manier’, schrijft de Russia Insider er wat spottend bij, ‘zodat zijn Amerikaanse tegenhangers het konden begrijpen.’ Lavrov zegt, als je de diplomatieke taal vertaalt, dat in zijn nieuwe wereldorde ieder land zelf wel uitmaakt wat recht en gelijkheid voor de wet betekenen.

Op de vraag wat dan een leidend concept is, gaf de Chinese president Xi Jinping antwoord in een bijeenkomst over nationale veiligheid. Xi introduceerde daar volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua de ‘twee leidradenpolitiek’. De eerste leidraad is dat China ‘de gids moet zijn voor de internationale gemeenschap in het bouwen van een rechtvaardiger en meer redelijke nieuwe wereldorde’. Xi doelt op een herschikking van de economische structuren, waarin landen als China, Rusland, Brazilië en India (de BRIC-landen) in de wereldhandel de plaats gaan innemen van Amerika en Europa.

De tweede leidraad is dat China ook ‘richting moet geven aan de internationale gemeenschap om gezamenlijk de internationale veiligheid te handhaven’. De VN-Veiligheidsraad als platform voor veiligheidsvraagstukken wordt niet genoemd. Wel verwijst het persbureau naar de richtlijnen van Xi Jinping over ‘het naderende einde van de door het Westen gedomineerde wereldorde’.

China gidsland

In het concept van China als het nieuwe morele gidsland – zhîdâo – wordt van andere landen verwacht de nieuwe leider te volgen, niet te kritiseren, constateert Foreign Policy in een analyse over de ‘Nieuwe Chinese wereldorde’.

In mei heeft China al laten zien dat het menens is. Het organiseerde in Peking een groot forum (‘Gordel en Weg’ genoemd) dat duidelijk als alternatief moest dienen voor bestaande platforms van internationaal overleg: de G20 (van 19 landen en de Europese Unie) en het Wereld Economisch Forum in Davos. In zijn openingstoespraak maakte president Xi meteen duidelijk dat de weg naar een harmonieuze wereld via Peking loopt.

Xi Jinping had zich omringd met gelijkgezinden, als de Russische president Putin, de Turkse president Erdogan en de Filipijnse president Duterte. De VS en de meeste Europese landen waren afwezig, terwijl India zich zeer kritisch opstelde, zo merkte CNN.

De Russische leider Putin is wel geregeld in Peking op bezoek. Maar zijn bewind voegt zich ook (nog) niet helemaal onder het Chinese leiderschap. Vorige week nog veroordeelde het Russische staatsnieuwsbureau Sputnik News de Chinese steun voor de hardere sancties van de Veiligheidsraad tegen Noord-Korea. China had toegegeven aan ‘duidelijke chantage van de VS’, vindt Moskou.

Dat past in de ogen van Rusland niet meer in de nieuwe wereldorde, waarin Peking en Moskou de toon aangeven en de rest vol respect dit leiderschap volgt – en daarbij wellicht met nostalgie terugdenkt aan het concept dat de Verenigde Naties ooit voor ogen hadden. ◆

Links

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?