Dittrich breekt regeerakkoord

DEN HAAG - André Rouvoet, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is ,,verontwaardigd'' over een actie van D66-Kamerlid Boris Dittrich, die vindt dat alle trouwambtenaren homohuwelijken moeten sluiten.
Dittrich heeft een motie ondertekend van PvdA-Kamerlid Anja Timmer, waarin het kabinet wordt gevraagd het bestaande beleid om gewetensbezwaarde trouwambtenaren te vrijwaren van het sluiten van een homohuwelijk, te beëindigen. De motie komt vanmiddag in de Kamer in stemming. Timmer betitelt het bestaande beleid als een vorm van ,,gedogen'' die ze ,,belachelijk'' noemt. Rouvoet op zijn beurt vindt het ,,tamelijk ernstig'' dat D66 die motie heeft ondertekend. In het regeerakkoord in 2003 heeft Dittrich als onderhandelaar namens zijn partij ermee ingestemd dat er ruimte zou blijven voor gewete …
Dit is 46% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?