'Dijken nog lang niet veilig'

DEN HAAG - Een jaar na de dijkdoorbraak in Wilnis zijn veel secundaire dijken nog niet veilig. Dijken staan wel meer in de belangstelling van bestuurders, maar er is nog onvoldoende politieke en financiële wil om de dijken ook daadwerkelijk in goede staat te brengen.
,,Een doorbraak zoals in Wilnis kan zo weer gebeuren'', zegt dijkenexpert en docent Stefan van Baars van de TU Delft. Op sommige dijken in de regio van het hoogheemraadschap Delfland liggen nog altijd zandzakken. In Rijnland bekijkt men momenteel of de oude noodwaterkeringen nog werken. En het hoogheemraadschap rekent nog eens uit of de slootjes en plassen in de regio echt voldoende zijn om genoeg water op te vangen bij een calamiteit, zodat de start- en landingsbanen van Schiphol droog blijven.Bestuurders hebben na de dijkdoorbraken in Wilnis (augustus 2003) en Stein (januari 2004) weer oog g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?