De PvdA wil de wijkzuster terug

DEN HAAG - Er moet een medisch vangnet komen voor de groeiende groep ouderen die lang zelfstandig blijft wonen. Anders bestaat het gevaar dat ze blijven rondlopen met gewrichtsproblemen, ouderdomssuikerziekte of slechtziendheid.
Hoe dat vangnet eruit moet zien, is vandaag tijdens de behandeling van de begroting van Volksgezondheid onderwerp van discussie.Ouderen blijven tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Waar in een verzorgingshuis of aanleunwoning de weg naar de arts doorgaans eenvoudig gevonden is, bestaat thuis het gevaar dat senioren met ziekten en gebreken blijven rondlopen. Daarbij komt dat huisartsen de toenemende behoefte aan zorg nauwelijks aankunnen. Een aantal fracties in de Tweede Kamer pleit dan ook voor een medisch vangnet.De PvdA wil de 'ouderwetse' wijkzuster terug, die de huisarts moet ontlas …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?