Commissie-Kuiper kritisch over privatiseringen

DeN HAAG - De Nederlandse burger noemt negatieve termen als hem gevraagd wordt naar zijn mening over verzelfstandigde of geprivatiseerde diensten van de overheid.

'Slecht', 'duur', 'winstbejag', 'verlies van banen' zijn associaties die burgers krijgen bij dit onderwerp. Een kleiner deel van de bevolking denkt wel positief over privatisering en verzelfstandiging van rijksdiensten. Dat blijkt uit het onderzoek 'Op afstand gezet' dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft uitgevoerd ten behoeve van het onderzoek van de commissie uit de Eerste Kamer, onder leiding van Roel Kuiper. harde noten De onderzoekscommissie kraakt in haar rapport harde noten over de parlementaire besluitvorming rond privatisering en verzelfstandiging. De besluitvo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?