ChristenUnie wil meer onderzoek naar gevolgen echtscheiding

HEERDE - Echtscheiden kost de Nederlandse staat jaarlijks twee miljard euro. Dat beweert de Stichting Marriage Week, naar aanleiding van een rapport van Econovision.

Die cijfers zijn voorbarig. Maar een verband tussen echtscheiding en hoge maatschappelijke kosten is er wel. De onderzoekers baseren zich op literatuuronderzoek en op trends in andere westerse landen. Het extra beroep dat eenoudergezinnen doen op sociale uitkeringen kost jaarlijks naar schatting 380 miljoen euro. De kosten van arbeidsverzuim als gevolg van echtscheiding bedragen jaarlijks 440 miljoen euro. De grootste kostenpost zou verband houden met crimineel gedrag van kinderen die in gebroken gezinnen opgroeien. Dit zou de Nederlandse staat ieder jaar 900 miljoen euro kosten. beh …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?