CDA: Daling armoede door beleid

DEN HAAG - CDA-partijleider Jan Peter Balkenende is blij met de ingezette daling van de armoede.
In de Armoedemonitor die donderdag is gepresenteerd, staat dat vooral het aantal arme ouderen is afgenomen en verder zal dalen. Volgens de CDA-voorman blijkt hieruit dat het beleid van zijn kabinetten - na een moeilijke beginperiode - aantoonbaar vruchten afwerpt. Balkenende zei dat tijdens een ontmoeting met de pers. Hij vindt dat de linkse partijen te grote woorden hebben gebruikt over de armoede in Nederland. Uit de cijfers blijkt volgens hem niet dat de armen armer worden, zoals de oppositie steeds beweert. ,,De feiten liggen anders. Maar, ieder huishouden dat onder de armoedegre …
Dit is 25% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?