Bus wijkt voor 'vervoer op maat'

DEN HAAG - Onrendabele buslijnen lijken hun langste tijd te hebben gehad. In navolging van de interne adviesdienst van Verkeer en Waterstaat komt nu ook het OV-beraad met het advies de vertrouwde buslijnen in dunbevolkt gebied te schrappen. Daarvoor in de plaats moet kleinschaliger vervoer 'op maat' komen.
Het OV-beraad is een denktank van vervoerders, regionale overheden en reizigersorganisatie Rover onder voorzitterschap van oud-minister Pieter Winsemius. Verkeersminister Karla Peijs zal het advies gebruiken voor de Nota Mobiliteit, haar langetermijnvisie op vervoer, die deze zomer verschijnt.Het busgebruik is de afgelopen jaren drastisch gedaald. Tussen 2001 en 2003 stapten op het platteland 35 procent minder mensen in de bus. Op het platteland zijn het vooral scholieren en ouderen die de bus pakken. Schoolbussen moeten daarom op volle sterkte blijven rijden, oordeelt het OV-beraad. Tijdens s …
Dit is 23% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?