Buitenlands beleid is meer dan eigenbelang

DEN HAAG - Twee derde van de Nederlanders is van mening dat de overheid zich minder op de problemen van het buitenland moet richten en meer op Nederlandse problemen.

Sinds 2007 is deze mening onder de Nederlandse bevolking sterker geworden. Toch is het niet zo dat de Nederlander zich het liefst achter de dijken wil terugtrekken, zo constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het tweede kwartaalbericht naar burgerperspectieven dat donderdag verschijnt. De kritiek van burgers is, zo peilden de onderzoekers, dat Nederland te veel voorop wil lopen, zoals met ontwikkelingssamenwerking, vredesmissies en de EU. De uitgaven die Nederland doet moeten meer in verhouding staan tot wat andere landen bijdragen. De leidraad van de regering om in het bui …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?