Botsing over Wajong

DEN HAAG - Een plan van CDA-minister Donner van Sociale Zaken om het aantal jonggehandicapten met een Wajonguitkering terug te dringen, valt slecht bij coalitiepartner PvdA. Volgens ingewijden komt het onderwerp vandaag aan de orde tijdens een overleg van de meest betrokken ministers.
Donner wil jongeren met een handicap pas op hun 27e definitief keuren voor de Wajong, in plaats van op hun 18e, zoals nu. Hij denkt dat een grote groep van hen tot die leeftijd kan studeren of gedeeltelijk werken. Zij zouden dan recht krijgen op een inkomensondersteuning die lager is dan de Wajonguitkering. Donner zou denken aan 50 tot 70 procent van het minimumloon, terwijl een Wajonguitkering 75 procent van het minimumloon bedraagt. In PvdA-kring bestaan hiertegen grote bezwaren. De sociaaldemocraten zijn het wel met Donner eens dat zoveel mogelijk jonggehandicapten aan het werk moeten p …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?