Bij het smeden van het regeerakkoord gingen de golven soms hoog

Carola Schouten en Gert-Jan Segers, kort na de officiële presentatie van het regeerakkoord. Politiek
Carola Schouten en Gert-Jan Segers, kort na de officiële presentatie van het regeerakkoord. | beeld Sjoerd Mouissie
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Soms stuurde Carola Schouten midden in de nacht een berichtje naar Gert-Jan Segers. Hij bleek ook wakker te liggen. ‘Maakt het uit dat we erbij zitten?’, vroeg Schouten dan. ‘Ik weet heel goed wat het zou betekenen als we er níét hadden gezeten’, zegt Segers nu.

Den Haag

‘Dit was de meest intensieve periode van mijn Kamerlidmaatschap’, zegt ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. ‘Maar ik ben wel trots. Je kunt allerlei dingen aanwijzen die uit ons programma komen.’

Noemt u er eens drie.

‘Onze agenda voor Waardig Ouder Worden, die door het nieuwe kabinet uitgevoerd gaat worden en waarvoor 180 miljoen euro wordt vrijgemaakt. Verder: de focus op gezinnen, waarin bijna 1 miljard wordt geïnvesteerd en mensen meer vrijheid krijgen om te bepalen hoe ze arbeid en zorg combineren. En persoonlijk – omdat ik daar al lang mee bezig ben – ben ik heel blij met de aandacht voor schuldhulpverlening. Dat probleem krijgt vaak niet de eerste prioriteit, maar een op de vijf huishoudens dreigt in problematische schulden terecht te komen.’

Gert-Jan Segers: ‘Ik voel dankbaarheid en verwondering. Ik ben erg blij met de afspraken over de aanpak van mensenhandel en illegale prostitutie en de doelen rond klimaat en energie­transitie. En als je ziet waar we vorig jaar stonden rond “voltooid leven” – in een sterk gepolariseerd debat – ben ik blij dat we dat debat nu zorgvuldig kunnen voeren. Maar de pijn van het compromis is er in dit akkoord ook, natuurlijk.’

Wat is een pijnpunt?

Segers: ‘Dat het kinderpardon niet wordt uitgebreid. We nemen een grotere verantwoordelijkheid bij de hervestiging van vluchtelingen, maar rond het kinderpardon was er geen beweging mogelijk.’

U noemde ‘voltooid leven’ een breekpunt, ook als het vanuit de Kamer wordt geregeld. Die laatste optie staat wel in het regeerakkoord.

Segers: ‘De aangekondigde wetgeving van het kabinet is van tafel. Er komt nu eerst aanvullend onderzoek naar de ‘voltooid leven’-problematiek, plus de uitvoering van ons plan voor Waardig Ouder Worden. Eventuele wetgeving komt er pas als de uitkomsten van het nieuwe onderzoek er liggen. Daarna is er een open einde; dat erken ik.’

Alexander Pechtold van D66 zegt: er liggen geen blokkades op medisch-ethische thema’s.

Segers: ‘Als het gaat om bijvoorbeeld embryokweek, hebben we gezegd dat we vasthouden aan de huidige wetgeving. Het voorstel om ­embryokweek puur voor wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, gaat dus niet door; we gaan juist inzetten op alternatieven. Dan kun je zeggen: er ligt geen blokkade. Maar de inzet op alternatieven is een fundamenteel andere keus dan het kweken van embryo’s. We hebben gezocht naar wat er wél mogelijk was. Het medisch-ethische pad voor de komende twee, drie jaar kan ik nu overzien. Maar niet in z’n volledigheid, dat is waar. Wat voor nu telt, is het pad dat we voorlopig met elkaar bewandelen. En dat gaan we met respect voor elkaars overtuiging doen. We zullen vanuit ons hart blijven spreken.’

Een ander ethisch punt: minister Schippers wilde de abortuspil via de huisarts verstrekken, volgens haar ook om vrouwen die herhaaldelijk een abortus ondergaan, beter te kunnen begeleiden.

Segers: ‘Daar waren bij de onderhandelaars gemengde gevoelens over. Het onder de Abortuswet brengen van de overtijdbehandeling vonden wij een goed onderdeel, maar daarmee waren anderen ongelukkig. Daarom gaat dat voorstel van tafel.’

Schouten: ‘Of de abortuspil bij de huisarts helpt het aantal abortussen terug te dringen, is ongewis. Daarom zetten wij apart in op preventie, ook om vrouwen die vaker een abortus ondergaan, beter in beeld te krijgen. Er gaat 15 miljoen euro naar een plan van organisaties als Fiom, Siriz en Rutgers voor preventie van en ondersteuning bij ongewenste zwangerschappen.’

Gevoelig liggen ook plannen rond migratie en integratie. Vluchtelingen krijgen begeleiding ‘in natura’ plus twee jaar leefgeld. Dat is nogal een verandering.

Segers: ‘Wij willen afrekenen met de cynische situatie dat de eerste generatie asielzoekers eigenlijk wordt afgeschreven. Dat zijn mensen die ook naar het beeld van God zijn geschapen; mensen met talenten, maar ze belanden vaak in de bijstand. Alle vier partijen aan tafel – ook de VVD – hebben gezegd dat als wij opnieuw een generatie nieuwkomers aan hun lot overlaten, we onszelf niet meer in de spiegel kunnen aankijken.’

Schouten: ‘Het is echt niet sociaal dat 80 procent van de Somaliërs in de bijstand zit.’

Segers: ‘In de Verenigde Staten en Engeland wérkt 80 procent van de Somaliërs. Hier niet. Dus doen we iets fout.’

Tussen D66 en ChristenUnie ging het moeizaam van start. Zit dat nu goed?

Schouten: ‘De verschillen blijven, en die zijn soms levensgroot. Maar we hebben eerder samengewerkt. Ik heb er vertrouwen in dat we elkaar aan de gemaakte afspraken kunnen houden. Soms gingen de golven heel hoog, maar je kunt elkaar vaak wel begrijpen.’

Segers: ‘Er zijn onderwerpen waar we beiden heel betrokken op zijn, maar met tegengestelde inzet. Zij snapten ons ook. We hebben afspraken gemaakt om een tijdje met elkaar op te trekken; het is geen partijfusie. Maar tijdens de presentatie van het regeerakkoord sloot ik bewust af met de woorden: op hoop van zegen. We brengen nu echt niet Gods koninkrijk op aarde. Maar ik hoop dat Hij dwars door ons werk heen, mensen wil zegenen – waarbij ik in het bijzonder denk aan mensen die nu in moeilijke situaties zitten.’

Schouten: ‘Soms appte ik Gert-Jan ’s nachts, en dan bleek hij ook wakker te liggen van dingen.’

Segers: ‘Ik heb nog nooit zoveel wakker gelegen als in deze periode.’

Schouten: ‘Ik stelde vaak de vraag: maakt het uit dat wij erbij zitten? Maakt het uit dat we meedoen? Maar ik ben ervan overtuigd dat het verschil heeft gemaakt.’

Segers: ‘We hebben heel goed in beeld wat het zou hebben betekend als we er níét hadden gezeten.’ <

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?