Belastingplan maakt files juist langer

DEN HAAG - De nieuwe belastingregels voor de auto pakken negatief uit voor de antifileplannen van het kabinet. Tot die conclusie kwam minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) gisteren in de Tweede Kamer. Volgens haar beloont het belastingplan, dat sinds 1 januari van kracht is, mensen die op grote afstand van hun werk blijven wonen.
Peijs uitte haar zorgen, nadat onderzoeksinstituten hadden uitgerekend dat met het fiscale autopakket de files in de ochtendspits met 9 procent toenemen. De onderzoekers, van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Centraal Planbureau (CPB), meldden vorige week dat de nieuwe regels weliswaar eenvoudiger zijn, maar dat die ook leiden tot een verlaging van de kosten voor het woon-werkverkeer.In de Tweede Kamer leeft daarom de verwachting dat werkgevers op grote schaal zullen overgaan tot hogere vergoedingen voor de auto, bijvoorbeeld om hoge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?