Begrotingstekort 2002 landt op 1,1

DEN HAAG - Het begrotingstekort over 2002 is uitgekomen op 1,1 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Bij het indienen van de begroting 2002 ging het tweede paarse kabinet nog uit van een overschot van 1 procent.
Het kabinet heeft de balans van 2002 vrijdag opgemaakt. Oorzaak van het tekort is de zeer magere economische groei. Paars-2 ging uit van 2 procent, maar de economie is in 2002 slechts met een kwart gegroeid.

In het najaar van 2002 werd nog uitgegaan van een tekort van 0,7 procent. Dat het hoger is uitgevallen komt door tegenvallende belastingopbrengsten. Vooral de opbrengst van de vennootschapsbelasting viel lager uit dan was geraamd. In 2002 is in totaal 105 miljard euro aan belastingen in de rijkskas gevloeid. Dat is 2,4 miljard euro minder dan in het najaar nog op was gerekend.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?