Allochtone jongeren leren langer

VOORBURG - Allochtone leerlingen stromen na het halen van een diploma vaker door naar een vervolgopleiding dan autochtone leerlingen. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Allochtonen met een vwo-diploma kiezen vaker voor een universitaire opleiding en zetten na een vbo- of mavo-examen hun studie vaker voort op een middelbare beroepsopleiding (de beroepsopleidende leerweg). Autochtonen kiezen volgens het CBS wellicht vaker voor de beroepsbegeleidende leerweg of een deeltijdopleiding. Uit het onderzoek blijkt dat 13,1 procent van de in totaal 159.000 eindexamenkandidaten van 2001/2002 van niet-westerse afkomst was. Ruim driekwart van de allochtone examenkandidaten zat op een vbo of mavo. Van de autochtone leerlingen was dit 59 procent. Het slagingspercentage …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?