Segers: geen sprake van migratiestress bij achterban ChristenUnie

Het migratiedebat vormt geen ‘steen des aanstoots’ waarover de ChristenUnie kan struikelen, zegt fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Hij is het oneens met het wetenschappelijk instituut van de partij, dat migratiestress in de achterban waarneemt. ‘Daarvan merk ik echt niets.’

Politiek

meer ‘Politiek’