*

Juristen: CETA-verdrag ongrondwettelijk en ondemocratisch

Het CETA-handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie is strijdig met de grondwet. Dat stellen enkele tientallen Nederlandse hoogleraren en andere juristen in een brief aan Eerste Kamerleden, die zich momenteel buigen over het verdrag. CETA mag volgens de experts alleen worden goedgekeurd met een tweederdemeerderheid.

advertentie