*

CU-leider Segers: ‘Kijk op creatieve manier naar heropening van kerken’

Er is maatwerk nodig om weer op grotere schaal kerkdiensten te houden. Kabinet en kerken moeten - net zoals dat in andere sectoren gebeurt - een convenant sluiten, waarin wordt vastgelegd hoe een dienst veilig kan verlopen.

Politiek

meer ‘Politiek’