Klassieke partijen zitten níét in crisis. ‘De legitimiteit van een partij hangt niet af van het aantal leden’

‘Traditionele’ politieke partijen hebben het zwaar. Er zijn zelfs critici die hun einde voorspellen. Ruud Koole, net afgezwaaid als hoogleraar politicologie in Leiden en PvdA-senator, vindt juist dat de partijdemocratie bloeit en ziet voordelen in de veelheid aan partijen in het parlement.

Politiek

meer ‘Politiek’