Luister naar

ChristenUnie-leider Segers: ‘Coalitie met FVD is ongeloofwaardig’

Nieuws
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers ziet geen heil in een coalitie met Forum voor Democratie. Hij neemt daarmee afstand van het pleidooi van partij-ideoloog Wouter Beekers, die juist vóór samenwerking pleit met de partij van Thierry Baudet.
vrijdag 6 maart 2020 om 11:08
Fractievoorzitters Thierry Baudet (FVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bij de ingang van de plenaire zaal in de Tweede Kamer.
Fractievoorzitters Thierry Baudet (FVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bij de ingang van de plenaire zaal in de Tweede Kamer. beeld anp / Bart Maat

Den Haag

Segers sluit FVD ‘uit principe’ niet op voorhand uit. ‘Maar als je uiteindelijk de afweging moet maken of je geloofwaardig met elkaar in een coalitie kunt stappen, denk ik van niet.’ Volgens de CU-leider zou daarvoor heel veel moeten veranderen bij FVD. De partij ondermijnt volgens hem de rechtsstaat. Bovendien staan uitspraken van partijleider Baudet samenwerking in de weg. ‘Hij houdt onvoldoende afstand tot racisme, en trekt de wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. Het is niet geloofwaardig ons daaraan te verbinden.’

Binnen de ChristenUnie wordt verschillend gedacht over mogelijke samenwerking met Forum voor Democratie. Volgens partij-ideoloog Wouter Beekers is het juist goed om te praten met partijen als FVD en PVV – mogelijk zelfs regeren. Beekers is sinds 2013 directeur van het Wetenschappelijke Instituut van de ChristenUnie. In een essay voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken stelt hij vrijdag dat zijn partij het gesprek met nationalistische politici niet uit de weg moet gaan. ‘Dat kan ons helpen in het zoeken naar balans tussen de democratische kernwaarden. Het nationalisme kan namelijk in de kern niet alleen maar bedreigend, maar ook betekenisvol zijn.’

samenwerking met PVV

De uitspraken van Beekers zijn opvallend. Tien jaar geleden verzette hij zich – destijds als CDA-lid – nog fel tegen samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Maar nu ook in de ChristenUnie regelmatig op provinciaal en Europees de discussie oplaait over samenwerken met nationalistische partijen, geeft Beekers dat verzet op. ‘Juist in een gepolariseerde tijd denk ik dat het midden het gesprek niet uit de weg moet gaan. Als principiële grenzen maar besproken, verankerd en bewaakt kunnen worden.’

Het gaat binnen de ChristenUnie vaak om menselijkheid, constateert Beekers. Maar in de Bijbel staat volgens hem juist het volk vaak centraal. ‘Gemeenschappen als gezinnen, dorpen, steden en volken zijn nodig. Daarin vinden mensen de rust die nodig is om te oefenen in solidariteit. We moeten open over deze balans durven spreken. Het trauma van 1940-1945 mag niet resulteren in een taboe op een vorm van nationalisme die gezond kan zijn en kan helpen in het oefenen in naastenliefde.’

vol is vol

Het essay van Beekers verschijnt veertig jaar na de oprichting van de Centrumpartij, de nationalistische beweging van Hans Janmaat, die ook in de Tweede Kamer kwam. De partij werd destijds verafschuwd vanwege campagneslogans als ‘vol is vol’ en ‘eigen volk eerst’ – termen die sindsdien door veel nationalistische partijen zijn overgenomen.

Het kan volgens Beekers helemaal geen kwaad je goed af te vragen hoeveel verandering een samenleving aankan. ‘Als gevestigde politieke partijen gaan we dat uit de weg’, zegt hij tegen dagblad NRC . Hij pleit voor een migrantenquotum, met een jaarlijkse bovengrens van 25.000 mensen. ‘Laten we aantallen noemen – hoe pijnlijk ook, want het gaat om mensen in nood. Van de arbeidsmigratie profiteren we als land, maar het vraagt ook veel van mensen. Vooral in de grote steden.’

Volgens CU-fractievoorzitter Segers zijn samenwerken met populistische partijen en migrantenquota niet de juiste antwoorden op maatschappelijke problemen. ‘Je moet heel goed luisteren naar de stem van alle kiezers, ook van hen die op populistische partijen stemmen. Maar uiteindelijk moeten we die zorgen voorzien van een eigen, christelijk-sociaal antwoord’, aldus Segers.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Kuik en Van der Graaf deden onderzoek naar de problemen bij aardgaswinning. 'Er ligt opdracht voor de regering'

‘Een systeem kan ervoor zorgen dat mensen worden vermalen’, zegt Kamerlid Anne Kuik. De Tweede Kamer debatteert deze week met het kabinet over het onderzoek naar alles wat er mis ging bij de aardgaswinning in Groningen.

Afbeelding

VVD-achterban verliest geduld. 'Mark schiet eens op', waarschuwt fractievoorzitter Sophie Hermans

De VVD wil dat het kabinet op korte termijn met concrete maatregelen komt om het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt in te perken. Sommige partijleden willen dat de VVD nu al uit het kabinet stapt.

Afbeelding

Op haar eerste congres als partijleider heeft Mirjam Bikker een duidelijke boodschap aan coalitiegenoten

Ongewild hing het asielvraagstuk zaterdag toch weer boven het ChristenUnie-congres. Tijdens haar eerste congresspeech als partijleider bakende Mirjam Bikker op dat thema haar grenzen af.

Afbeelding

ChristenUnie-partijleider Mirjam Bikker op congres: 'Verantwoordelijkheid pakken in opvang asielzoekers'

In plaats van ‘stoere plannetjes voor de korte termijn’ moet Nederland zijn verantwoordelijkheid pakken in het opvangen van asielzoekers. Dat zei Mirjam Bikker zaterdag op het congres van de ChristenUnie.

Afbeelding

SP herziet na kwart eeuw eigen principes: geen strijd meer voor een maximumloon of vertrek uit de NAVO

De SP stemt zaterdag op haar ledencongres voor het eerst in een kwarteeuw over herziening van het beginselprogramma. De strijd voor meer zeggenschap van werknemers blijft.

Afbeelding

ChristenUnie-voorzitter Ankie van Tatenhove: 'De uitersten laten zich steeds meer horen'

De flanken roeren zich binnen de ChristenUnie, ziet partijvoorzitter Ankie van Tatenhove. Of het nu gaat om asiel, klimaat of homoseksualiteit: leden schromen niet hun mening kenbaar te maken.