Luister naar

‘Voltooid leven’ verdeelt tot op bot

Achtergrond
Donderdag verschijnt een langverwacht rapport naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen die zijn leven voltooid acht, en die geen aanspraak kunnen maken op de bestaande Euthanasiewet.
Gerard Beverdam
dinsdag 28 januari 2020 om 20:50 aangepast 09:10
VVD-Kamerlid Ockje Tellegen.
VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. beeld anp / Bart Maat

Den Haag

Bestaan ze nou echt? Ouderen aan wie lichamelijk en geestelijk weinig mankeert, maar die toch liever willen sterven? En zo ja: wat voelen ze, wat willen ze? Wat het antwoord op die vragen ook is, ‘voltooid leven’ blijft de politiek verdelen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft voor dat onderzoek Els van Wijngaarden, universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek, benaderd. Eerder deed zij promotieonderzoek naar mensen die ‘klaar met leven’ waren, en concludeerde dat er vaak andere problematiek achter de stervenswens schuilgaat. ‘Wat mij daarvan vooral is bijgebleven’, zegt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik, ‘is dat mensen vaak niet per se dood wilden, maar niet het leven wilden zoals ze dat leidden.’ Ze hoopt dat het nieuwe onderzoek vooral inzicht geeft ‘in wat lijden aan het leven precies is, en wat dit van overheid en samenleving vraagt’.

Maar bij het liberale deel van de regeringscoalitie - VVD en D66 - leeft de overtuiging dat voor ‘voltooid leven’ iets moet worden geregeld. Al erkent VVD-Kamerlid Ockje Tellegen dat het ‘hoe’ niet eenvoudig is. ‘Ik wil deze mensen graag tegemoet komen; dat is mijn overtuigde liberale idee. Maar uiteindelijk gaat het om het mogelijk maken van hulp bij zelfdoding, en dat is lastig.’ Bovendien wil Tellegen dat de bestaande Euthanasiewet er niet door in het gedrang komt. ‘Dat is een prachtige wet; ik ben heel terughoudend daaraan te gaan sleutelen.’

De VVD-politica hoopt dat Van Wijngaarden donderdag duidelijk kan maken om welke groep mensen het nou precies gaat. ‘Wat motiveert hen om dit te willen? Wat verstaan ze onder voltooid leven, en wat verlangen ze precies?’ Het rapport wordt een nieuwe bouwsteen voor de gedachtevorming bij de liberalen, zegt Tellegen, net als de maatschappelijke discussie die de komende maanden erover plaatsvindt.

Bij D66 is het debat al veel meer uitgekristalliseerd. Er moet hoe dan ook een wetsvoorstel komen, en Kamerlid Pia Dijkstra verwacht dat dit zeker ‘voor de zomer’ klaar is. Ze krijgt naar eigen zeggen zo veel steun van ouderen, ‘dat ik me niet kan voorstellen dat ik mijn wetsvoorstel niet indien’. Dijkstra is benieuwd wat het onderzoek zegt over hoe mensen een regeling voor stervenshulp voor zich zien. ‘Wat wordt bedoeld met controle over het levenseinde? Wat stellen mensen zich erbij voor?’

CDA-Kamerlid Harry van der Molen is vooral benieuwd hoe groot de groep mensen is die hun leven voltooid vinden. ‘Vanuit de medische beroepsgroep hoor ik dat ze het niet zo zien in de praktijk, maar aan de andere kant zijn er heel uitgesproken voorstanders.’ Zijn partij ziet niets in een nieuwe wet, haast Van der Molen zich te zeggen. ‘Stel dat zo’n wet er komt voor mensen vanaf 75 jaar. Dan gaat iedereen vanaf die leeftijd nadenken over de vraag of je nog wel verder wilt leven. Ik ontken zeker niet dat ouder worden ook heel eenzaam kan zijn, bijvoorbeeld als je iedereen overleeft. De vraag is alleen: hebben we dan wetgeving nodig om het leven te beëindigen, of ligt er voor de samenleving een opdracht?’

Bij CDA en ChristenUnie is er ergernis over het feit dat D66 het wetsvoorstel hoe dan ook wil doorzetten, wat er ook uit het nieuwe onderzoek komt. Maar ze hebben die mogelijkheid wel, staat in het regeerakkoord. Op de vraag wat dit betekent voor de verhoudingen binnen de coalitie, zegt ChristenUnie-Kamerlid Dik: ‘Dat wordt in elk geval interessant. Het is heel duidelijk waar wij staan.’ <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Afrika hoeft abortus niet te verruimen, zegt minister, maar: 'Mensenrechten zijn niet exclusief westers'

Afrikaanse landen hoeven niet eerst de Europese normen en waarden over te nemen, voordat ze een handelsverdrag krijgen met de Europese Unie. Dat heeft minister Schreinemacher geantwoord op Kamervragen.

Afbeelding

BBB kan met haar charmeoffensief beter niet stoppen bij de Nederlandse grens

BBB is bezig met een charmeoffensief in de provincies. Intussen moet Caroline van der Plas oppassen dat ze elders geen sympathie verspeelt. Zo kan ze Brussel nog weleens hard nodig hebben, wil ze écht iets bereiken.

Afbeelding

Kabinet stuurt asielwet ondanks kritiek in ongewijzigde vorm naar Tweede Kamer

Het kabinet neemt de kritiek van de Raad van State, gemeenten en Veiligheidsberaad op de beoogde ‘spreidingswet’ voor asielopvang niet over. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Afbeelding

Einde in zicht voor tijdelijk huurcontract: Kamer wil positie huurders verstevigen

De Tweede Kamer ligt op koers om de regels voor particuliere huur aan te scherpen. Het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten te verbieden, lijkt te kunnen rekenen op een overgrote meerderheid.

Afbeelding

Strategische stem kan coalitie nog aan een zeer gewilde 23ste zetel helpen, en de CU aan een derde zetel

Hoewel de regeringscoalitie volgens de laatste prognoses 22 zetels haalt in de Eerste Kamer, is er een grote kans dat de vier partijen nog een extra zetel in de wacht slepen. Een Statenlid van VVD, CDA of D66 moet dan op de ChristenUnie stemmen.

Afbeelding

Spanning loopt op: de identiteitscrisis van het CDA bezorgt ook het kabinet kopzorgen

Het CDA hobbelt van het ene naar het andere crisisoverleg over de desastreus verlopen verkiezingen. De partij vindt dat de politieke realiteit een andere houding op stikstofgebied vereist. Maar daar botst het met D66.