*

Meldplicht ontspoorde Holocaustles

DEN HAAG - Als op een middelbare school lessen over de Holocaust uit de hand lopen, moeten docenten dat verplicht melden bij hun directie. De school moet dit vervolgens bespreken met de Onderwijsinspectie.