*

CDA: meer kerken monument

DEN HAAG - Doordat het Rijk nauwelijks monumenten van na 1945 aanwijst, worden ook tal van leegstaande kerken met sloop bedreigd. Minister Jet Bussemaker (Cultuur) zou daarom ambitieuzer moeten zijn met het aanwijzen van nieuwe momenten van na 1945.

advertentie